Gure wind waait over
oude kwelders waar wierde
het van water won.