Rottum, 1 januari 2009


Gure wind waait over
oude kwelders waar wierde
het van water won.